Tuesday, September 3, 2013

24. Imobil de apartamente Lupu Racs

Lupu Racs Apartment Building
1933 Armenească 10


Jean MONDA a proiectat pentru Lupu RACS la intersecţia dintre bulevardul Carol I şi strada Doctor Paleologu o clădire de un Art Deco sobru, specific arhitectului. Dominată de coronamentul cu cei şapte pilaştri epuraţi angajaţi şi de bovindoul terminat sub formă de zigurat, faţada principală este un joc de simetrii şi asimetrii. Atât cei şapte pilaştri cât şi portalul sunt aşezate uşor excentric faţă de axul de simetrie al zonei mediane a faţadei, iar bovindourile, deşi aşezate simetric sunt de dimensiuni şi adâncimi diferite.
Lupu RACS comandase acest imobil cu intenţia de a închiria cele zece apartamente pe care le conţine, dar în 1950, conform ‘Decretului pentru naţionalizarea imobilelor’, întreaga clădire îi este confiscată.
Imobilul, aşa cum a fost proiectat, face parte dintr-o evidentă intenţie urbanistică de a închide un front continuu în continuarea celui de pe Bulevardul Carol I, închizând astfel strada Doctor Paleologu. Această intenţie a fost abandonată ulterior, motiv pentru care calcanele imobilului Racs rămân aparente.

Jean MONDA designed for Lupu RACS at the corner of Carol I Boulevard and Doctor Paleologu Street a sober Art Deco building, typical for the authors’ work. Dominated by the seven cleansed attached pilaster crowning and by the bow-window with a ziggurat top, the main facade is a play on symmetries and asymmetries. Both the seven pilaster group and the portal are placed slightly eccentric, relative to the symmetry axis of the middle area of the facade, and the bow-windows, although placed symmetrically are of different dimensions and depths.
Lupu RACS had contracted the design of this building with the intent to rent the ten apartments that it contains, but in 1950, according to the ‘Decree for the Nationalizing of Buildings’, the entire building is seized.
The building, as it was designed, is part of an obvious urban planning intention to close a continuous front continuing the one on Carol I Boulevard, thusly closing Doctor Paleologu Street. This intention was later abandoned, which is why the blind walls of the Racs building are still apparent.

No comments:

Post a Comment