Monday, September 9, 2013

18. Imobil de apartamente Th. Nicolau

Th. Nicolau Apartment Building
1930’ Bulevardul Dacia 66


Clădirea proiectată de MONDA la numărul 66 este o mostră de Art Deco de influență navală (Streamline) cu fațada principala dominată de axul acesteia de simetrie. Acest ax este accentuat de portalul de intrare, de un bovindou înalt de trei niveluri care ilumineaza scara și de catargul-antenă care încoronează întreaga clădire. Clasica friză este înlocuită aici de patru brâuri simple (definind clar trei intervale orizontale), care urmăresc aproape întregul contur al clădirii.
Registrele riflate, copertina de la intrare, gardul și balustradele metalice orizontale, bovindourile etajului patru - semicirculare in plan, toate susțin coerent liniile Streamline într-o paletă de texturi autohtonă, fără a epata prin materiale scumpe. Fațadele sunt lucrate exclusiv în tencuială, dar detaliile sunt îngrijite, iar punerea în operă a fost fără reproș, singurele cicatrici ale clădirii fiind în momentul de față cauzate de iedera cățărătoare.

The building designed by MONDA at number 66 is a sample of Art Deco, influenced by naval design (Streamline) with the main facade dominated by its’ symmetry axis. This axis is accentuated by the portal, a three level tall bow-window that light up the staircase and by the antenna-mast that crowns the entire building. The classical frieze is replaced here by four simple profiles (clearly defining three horizontal grooves), that follow almost the entire contour of the building. The grooved registers, the entrance canopy, the fence and the horizontal metal railings, the semicircular-planned bow-windows on the fourth floor, all coherently uphold the Streamline language, within a local texture palette, without flabbergasting through expensive materials. The facades are entirely realized in cement render, but the details are neat, and the execution flawless, the only scars that the building beares today have been caused by the ivy.

No comments:

Post a Comment