Thursday, September 5, 2013

22. Imobilul de apartamente I. Lipcovici

Apartment Building
1935 Armenească 45


Un alt imobil Modernist semnat de Jean MONDA, cel de la numărul 45 pe strada Armenească, se înscrie într-un front Art Deco-Modernist cu o siluetă zveltă, dominată de verticala volumului scării. Acest volum, uşor detaşat de restul faţadei, puţin mai înalt şi marcat de o fereastră verticală, înaltă cât trei niveluri, a fost prădat recent de un detaliu esenţial pentru compoziţia faţadei. Copertina, schiţată prin cele trei mici plăci ieşite în consolă, a fost ‘îmbrăcată’ în polistiren şi tencuite, mutilând cu un gest atât de mic o faţadă studiată şi elegantă. Aceste trei plăci, aproape o semnătură Art Deco, au dispărut acum, lăsând platbandele balustradelor singure, insuficient de puternice pentru a mai tempera Modernismul cu austerul Art Deco al lui MONDA. Este de admirat grija pentru detalii a lui MONDA, care reuşeşte să realizeze o compoziţie în cadrul portalului cu uşa către curtea interioară şi supralumina acesteia, aliniind cele trei goluri (inclusiv intrarea principală) între ele.
Cererea de autorizație de construire nr. 10163/iunie 1935.

Another Modernist building signed by Jean MONDA, the one at number 45 on Strada Armenească, fills an Art Deco-Modernist front with a slender silhouette, dominated by the vertical direction of the staircase volume. This volume, slightly detached from the rest of the facade, a bit higher and marked by a vertical three level tall window was recently robbed of an essential detail for the facade composition. The canopy, sketched by three small cantilevered blades, was ‘dressed’ in polystyrene and rendering, mutilating by such a small gesture the carefully studied and elegant facade. These three slabs, almost an Art Deco signature, have disappeared now, leaving the metal plate railings alone, without enough strength to balance the Modernism with MONDA’s austere Art Deco. MONDA’s care for details is admirable, the author managing to create a composition within the portal with the service door and its’ transom light, aligning the three openings (including the main entrance) among themselves.
Building permit file no. 10163/June 1935.

No comments:

Post a Comment