Tuesday, September 17, 2013

10. Imobil de apartamente, cinematograf Studio

Studio Apartment Building and Movie Theater
1940’ Bulevardul Gen. Gheorghe Magheru 29Flancat de clădiri semnate de arhitecții Paul SMĂRĂNDESCU (1881-1945) și Gheorghe SIMOTTA (1891-1979), imobilul Studio este unul atipic pentru Jean MONDA, prin faptul că în mare parte acesta este un exercițiu de înrămare. Astfel bovindoul care se întinde pe mai mult de jumătate de fațadă înrămează mare parte din etajele de la doi la cinci. Pe această ramă se găsesc ferestrele etajului întâi, cu ancadramente simple, tip casetă. Ferestrele etajelor superioare sunt grupate pe travei cu ajutorul unor ancadramente înalte de patru niveluri. Etajul întâi are ferestrele încadrate, sugerând un bandou lung, trimițând astfel cu gândul la Modernism. De fapt la această clădire singura conotație Art Deco este elementul de tip pilastru angajat, rezultat din alăturarea a câte două ‘rame’ ale traveilor. Potrivită cu anii în care a fost construită, clădirea este sobră și austeră.

Flanked by buildings signed by architects Paul SMĂRĂNDESCU (1881-1945) and Gheorghe SIMOTTA (1891-1979, the Studio building is an unusual one for Jean MONDA, through the fact that it is mostly a framing exercise. Thusly, the bow-window that spans over more than half of the facade frames a large part of the second through fifth floors. Upon this frame one can find the windows of the first floor, with simple cassette-like frames. The first floor has framed windows, suggesting a single window band, channeling our thoughts towards Modernism. Actually, the only Art Deco connotation of this building is the pilaster-like element, a result of the bringing together of two bay ‘frames’. Fitting the years during which it was built, the building is sober and austere.

No comments:

Post a Comment