Wednesday, September 4, 2013

23. Imobil de apartamente Solly Gold

Solly Gold Apartment Building
1932 Armenească 17a


Faţada simetrică a imobilului de la numărul 17a mizează pe jocul de rezalit a nivelurilor superioare. Alternarea bovindourilor şi a logiei animă faţada cu un joc de umbre care se accentuează spre vârf, unde, în cadrul logiei mai apare un bovindou. Registrele riflate, catargele de antene radio, portalul şi simetria, în general, ‘îndulcesc’ Modernismul lui MONDA cu citate Art Deco îndemânatic compuse.
Din decretul pentru naţionalizarea imobilelor din 1950 aflăm că proprietarul clădirii era domnul Solly GOLD, care, doi ani mai târziu, îi va comanda lui Marcel IANCU (1895-1984) proiectarea imobilului care îi poartă numele, la numărul 34, pe strada Hristo Botev. Solly GOLD nu reuşeşte însă să se bucure de imobilele Moderniste comandate celor doi arhitecţi dincolo de 1950, ulterior instaurării regimului comunist.

The symmetrical facade of the building at number 17a counts on the jutty play of the upper floors. The alternation of the bow-windows and of the loggia animates the façade with a play on shadows that accentuates to the top, where, within the loggia, another bow-window appears. The grooved registers, the radio antenna masts, the portal and the overall symmetry, ‘sweeten’ MONDAs’ Modernism with skillfully composed Art Deco quotes.
Out of the 1950 building nationalizing decree we find out that the owner of the building was Mr. Solly GOLD, who, two years later, would contract Marcel IANCU (1895-1984) to design the building that bears his name at number 34 on Strada Hristo Botev. Solly GOLD would not enjoy the Modernist he contracted from the two architects beyond 1950, beyond the setting in of the communist regime.

No comments:

Post a Comment