Monday, September 23, 2013

04. Imobil de apartamente şi cinematograf Eforie

Eforie Apartment Building and Movie Theater
1945-7 Strada Eforie 6


Printre ultimele lucrări ale arhitectului Jean MONDA, clădirea Cinematecii Eforie, cum se cheamă astăzi, este dominată de o serie de şapte pilaştri angajaţi bordaţi de două ‘casete’ cu câte patru logii adânci, puternic umbrite. Această compoziţie este ‘aşezată’ peste un prim etaj definit de un bandou orizontal de ferestre. Deşi preia elemente pe care le foloseşte la faţade Art Deco, aici MONDA se apropie mai mult de un Clasicism epurat, în liniile operei lui Duiliu MARCU (1885-1966) sau a lui Constantin MOŞINSCHI (1900-1987).
Parterul comercial, puternic vitrat, dublat de copertine ample, constituie împreună cu etajul întâi baza compoziţiei faţadei, faţadă care neaga această orizontalitate prin elansarea pilaştrilor.

Among the last works of architect Jean MONDA, the building housing Cinemateca Eforie, as it is called today, is dominated by a series of seven attached pilasters, flanked by two ‘cassettes’, each with four deep, shaded loggias. This composition is set upon a first floor defined by a horizontal window band. Although he takes elements that he uses for Art Deco facades, here MONDA comes closer to a cleansed Classicism, in the lines of the work of Duiliu MARCU (1885-1966) or of Constantin MOŞINSCHI (1900-1987).
The powerfully glazed commercial ground floor, doubled by ample canopies, together with the first floor, make for the basis of the facade composition, facade that denies this horizontality through the slenderness of the pilasters.

No comments:

Post a Comment