Mai multe / MoreACEST PROIECT A FOST REALIZAT CU SPRIJINUL ORDINULUI ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA (OAR), PRIN FINANŢARE DIN TIMBRUL DE ARHITECTURĂ
THIS PROJECT WAS ACCOMPLISHED WITH THE SUPPORT OF THE ROMANIAN CHAMBER OF ARCHITECTS (OAR), THROUGH FINANCING FROM THE ARCHITECTURE TAX


AUTORI/AUTHORS:
prep. arh. Răzvan LĂCRARU (coordonator)
asist. arh. Mihaela LĂCRARU

DESEN COPERTĂ, GRAFICĂ /COVER DRAWING, GRAPHIC DESIGN:
prep. arh. Răzvan LĂCRARU

MULŢUMIM/THANKS:
- prof. univ. dr. arh. Mircea OCHINCIUC, preşedinte al Filialei Teritoriale Bucureşti a OAR
- prof. univ. dr. arh. Tomnița FLORESCU
- ec. Gabriela TEODORESCU, director economic al Filialei Teritoriale Bucureşti a OAR
- ec. Isabelle TEODORESCU, responsabil financiar al Filialei Teritoriale Bucureşti a OAR


Bibliografie / Bibliography- Celac, Mariana; Carabela, Octavian; Marcu-Lapadat, Marius, 2005, Bucureşti, arhitectură şi modernitate, un ghid adnotat, Editura Simetria, Bucureşti, România
- Constantin, Paul, 1986, Dicţionar universal al arhitecţilor, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, România
- Criticos, Mihaela, 2009, Art Deco sau modernismul bine temperat, Editura Simetria, Bucureşti, România
- Gheorghiu, Petru, 2010, Un specific de locuire bucureştean, Editura Universitară Ion Mincu, Bucureşti, România
- Machedon, Luminiţa; Scoffham, Ernie, 1999, Romanian modernism: the architecture of Bucharest 1920-1940, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, USA
- Monda, Jean, 1940, Jean Monda Architect, Imprimeria 'Luceafărul' S.A.R., București, România
- Noica, Nicolae Şt., 2010, Emil Prager - un model, Editura Vremea, Bucureşti, România

- Revista Arhitectura, 1987, nr. 5

Fotografii/Photos:
- fotografia alb-negru a imobilului din strada Radu Calomfirescu este extrasa din monografia

No comments:

Post a Comment