Friday, September 6, 2013

21. Vila inginer J. Berman

J. Berman Villa
1935 Logofat Luca Stroici 35


În rondul din jurul bisericii Popa Chiţu, inginerul BERMAN, colaborator de-al lui Jean MONDA, îi solicită arhitectului un mic imobil de apartamente pentru familia sa. Estetica abordată pentru acest imobil este una Modernistă cu uşoare aluzii Streamline, materializate prin bovindoul primelor trei etaje şi prin grilajele demisolului, balustradele şi porţile metalice. Portalul este integrată în registrul demisolului, realizând astfel o bază curată, placată cu piatră neagră, peste care se dezvoltă restul clădirii.
Volumul scării este evidenţiat cu un perete realizat din cărămizi de sticlă, oferind un aspect raţionalist, asemănător cu faţada Maison de Verre, proiectată de Pierre CHAREU (1883-1950) în Paris cu câţiva ani înainte.
Etajul patru, retras faţă de celelalte etaje găzduia iniţial o garsonieră, şi o piscină. În prezent piscina este închisă şi modificată.
Cererea de autorizație de construire nr. 12406/iulie 1935.


In the round about around Popa Chiţu Church, engineer BERMAN, one of Jean MONDA’s colleagues, contracts the architect to design a small apartment building for his family. The esthetics used for this building is a Modernist one, with slight Streamline hints, materialized through the bow-window of the first three floors and through the demi basement window grills, the railings and the metal gates. The portal is integrated into the demi basement register, thusly creating a clean base, plated with black stone, upon which the rest of the building is developed.
The staircase volume is emphasized by a glass brick wall, creating a rationalist look, similar to the façade of the Maison de Verre, designed by Pierre CHAREU (1883-1950) in Paris, just a few years before.
The fourth floor, set back from the other floors, initially housed a studio and a swimming pool. Presently the swimming pool is enclosed and modified.
Building permit file no. 12406/July 1935.

1 comment:

  1. Blocul în care a locuit Procurorul Cristian Panait (* 29.03.1973 Târgoviste) cu matusa sa, care s-a "sinucis", aruncându-se de la ultimul etaj, ultimul Vizitator fiind Victor Ponta..., pe 10.04.2002... Vezi si filmull "De ce EU?" al regizorului Tudor Giurgiu, 2015...

    ReplyDelete