Thursday, September 19, 2013

08. Vilă

Villa
1920’ Strada Rabat 18


Situată în cadrul parcelării Filipescu, vila de pe strada Rabat este una din lucrările timpurii ale lui MONDA, cu structura gândită de inginerul Emil PRAGER. Această reşedinţă se înscrie în liniile unui Art Deco timpuriu cu influențe clasice. Utilizarea arcadelor, modilionaele rectangulare care decorează saceacul, simularea unei frize (totuși oarbă) prin cele două brâie, și pilaștrii de la parter declară influențele clasice asupra stilului în care este imaginată vila. Totuși, volumetria ‘clară’, ‘curată’, decorațiile stilizate și liniile hotărâte anunță orientarea Art Deco – Modernistă a arhitectului matur. Ca anunț și mai clar, sau poate manifest, prin arcada din stânga faţadei principale se poate remarca o fereastră-hublou, elementul de semnătură pentru atât de multe din operele din Art Deco-ul târziu și din Modernism. Imobilul a avut un destin fericit și în prezent este într-o stare foarte bună, fără intervenții asupra fațadelor, cu excepția unor unități de aer condiționat, dar care constituie intruziuni ușor reversibile. Vila contribuie pozitiv la atmosfera parcelării, îmbogățind o zonă de promenadă deja frumoasă.

Placed within the Filipescu residential park, the villa in Rabat Street is one of MONDA’s early works, with a structure conceived by Emil PRAGER. This residence fits the lines of an early Art Deco with classical influences. The use of arches, the rectangular modillions that decorate the soffit, the simulation of a frieze (though blind) through the use of the two profiles, and the pilasters in the ground floor declare the classical influences upon the style in which the villa was drawn. However, the ‘clear’, ‘clean’ volume, the stylized decorations and the determined lines announce the Art Deco - Modernist orientation of the mature architect. As an even more obvious announcement, or, maybe, manifesto, through the arches on the left of the main facade, one can find a round window, the signature element for so many of the Art Deco and Modernist works that would follow. The building had a happy destiny and is presently in a very good state, without and interventions on the facades, except for a few air conditioning units, that make for easily reversible interventions. The villa brings a positive contribution to the atmosphere of the residential park, enriching an already beautiful promenade area.

No comments:

Post a Comment