Saturday, September 21, 2013

06. Imobil de apartamente

Apartment Building
1932 Strada Theodor Aman 42


Imobilul de la colţul străzilor Theodor Aman și Mircea Vulcănescu se subordonează intersecției, semnalând acest colț prin intermediul a trei elemente majore: teșitura faţadelor parterului și demisolului; bovindoul teșit după bisectoarea străzilor la nivelurile superioare; coronamentul curbat. Ferestrele sunt grupate în registre prin intermediul riflajului de influență Streamline din dreptul șpaleților, registre care temperează verticalitatea bovindourilor de proporții zvelte.
Scara este evidențiată în fațadă, ca de altfel în multe din lucrările lui MONDA, prin ferestre poziționate în axul ușii de intrare. Acest ax funcționează ca un ax de simetrie locală, clădirea renunțând la simetrie la scara întregii fațade, datorită retragerilor impuse de regulamentul de urbanism.


The building at the corner of the streets Theodor Aman and Mircea Vulcănescu is subordinated to the intersection, signaling this corner through three main elements: the beveling of the facades of the ground floor and demi basement; the beveled bow-window that faces the bisector of the streets on the upper levels; the curved crown molding. The windows are grouped together into registers through the horizontal grooves of Streamline influence, registers that balance the verticality of the slender bow-windows.
As in many of MONDA’s works, the staircase is emphasized on the facade through windows placed in the axis of the entrance door. This axis works as a local symmetry axis, as the building had to give up an overall symmetry, due to the setbacks imposed by urban regulations. 

No comments:

Post a Comment